مواد مصرفی لیزر

  • Laser consumables

    مواد مصرفی لیزر

    لوازم مصرفی لیزر: اپتیک ، نازل ، سرامیک لیزری و لوازم جانبی کامل از آینه های عقب گرفته تا لنزهای فوکوس و هر بینایی که در این بین وجود دارد ، لیزر Cheeron از اپتیک و اجزای لیزر جایگزین ، از جمله لنزهای کانونی و آینه های تمرکز (سهموی) ، آینه های خم ، کولیماتورها ، بازدارنده های فاز بازتابنده ، آینه های عقب ، کوپلرهای خروجی و پنجره های خروجی.