فیلم شرکت

S01E01 دستگاه ماست
مناسب صنعت شما

S01E02 چگونه یک مناسب پیدا کنیم
دستگاه برش لیزر فیبر

S01E03 چگونه لیزر cheeron
غیر گرد و غبار و حداقل از دست دادن باشد

S01E05 نحوه تولید
سود از اینترنت

S01E06 چگونه کار می کنیم
خدمات پس از فروش ما

S01E07 تفاوت بین
میز تک و میز تبادل

S01E08 چرا qingyuan است
محصول گران است

S01E09 در صورت انجام چه کاری باید انجام داد
دستور برش موجود نیست

S01E10 آیا می دانید
دستگاه لیزر تک پلت فرم

S01E11 آیا دستگاه برش لیزری میز تبادل را می شناسید

S01E12 آیا دستگاه برش لوله سه چان را می شناسید

VR کارخانه